Lễ Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Lộc Thuận, Bến Tre

-Ngày 12/9/2019, SSL PRO đã đồng hành cùng  Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chi nhánh Lộc Thuận, Bến Tre tổ chức lễ cảm tạ kỷ niệm 90 năm thành lập.

 

Hội Thánh Tin Lành Việt NamChi Hội Lộc ThuậnLễ Cảm Tạ Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Hội ThánhXem chất lượng cao: https://www.youtube.com/watch?v=ZWHZA2w9KFU

VHOPE-Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốcさんの投稿 2019年9月11日水曜日