LỄ TẠ ƠN TAM BẢO – AN VỊ PHẬT CHÙA QUAN ÂM

Âm thanh ánh sáng dùng cho nhà chùa là một trong những mục tiêu mà SSL PRO hướng tới.

Tâm huyết và sự thành kính của đội ngũ SSL PRO đã mang lại sự thành công cho một buổi lễ vừa long trọng, vừa nghiêm trang.

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Một buổi lễ quy tụ dàn ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, diễn ra trong 2 ngày 16-17/10/2020 ( 18-19/9 âm lịch)