Đèn chớp 1500W DMX

  • Đèn chớp 1500W DMX là loại đèn sử dụng bóng dây tóc Halogen
  • Hiệu ứng chớp mạnh, chuyên dùng tạo hiệu ứng sôi động, cao trào